Välkommen!

Välj kategori i listen ovan.

Det som inte finns kan vi fixa på någon dag. Pröva oss.

Vi är ett familjeföretag med huvudkontor i Sollefteå och filial i Östersund.

I Sollefteå arbetar Bo och Eva Magnusson

I Östersund David Magnusson

Företaget startades 1979

MILJÖPOLICY

     

 

Alla har ett miljöansvar.

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi ska vårda och vidareutveckla arbetet på verkstan och aktivt arbeta med att begränsa och förebygga de negativa miljöeffekterna av resursanvändning, intrång, buller och vibrationer samt utsläpp till luft, mark och vatten.

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Sollefteå Bil-El AB ska i såväl lagerhållning, verkstadsarbete och mobil verksamhet samverka med övriga aktörer, bidra till att branchen utvecklas i enlighet med fordons och miljöpolitiken. Nuvarande miljöpolicy gäller från 1:a Januari 2002. Sollefteå Bil-El AB:s miljöpolicy utgör grunden för företagets miljömål samt inriktningen. 

Sollefteå 2002-01-01

Bo Magnusson

BOSCH BATTERIER

NYHETER

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Kom in o kolla Drägers nya alkotetser

SOLLEFTEÅ

Försäljning av reservdelar 

Batteridepå för Bosch och Varta batterier

Kalibrering av Dräger alkolås

Utbldning på dieselvärmare, batterier/laddning och mät-felsökningsteknik

Rep av generatorer och startmotorer till äldre fordon

ÖSTERSUND

Rep/Service och montering av dieselvärmare

AC service ( CERTIFIERAD )

Montering av extrautrustning på fordon

Uteservice

Kalibrering av Dräger alkolås

Bosch bil och traktorbatterier

Reservdelar

WWW.dmab.se

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

 • BOSCH
 • VARTA
 • DRÄGER
 • HELLA
 • WIPOMATIC
 • EBERSPÄCHER
 • WEBASTO
 • NBB
 • RIGID
 • HBA
 • BILUPPLYSNINGEN
 • AWIMEX
 • CARGO
 • ABKATI
 • MALTE MÅNSSON